Φυσικό πλάνο διαθεσιμότητας, οικονομική πορεία καταλύμματος, έκδοση αποδείξεων/τιμολογίων.Για να μπορείτε να βλέπετε σε φυσικό πλάνο τις αφίξεις και αναχωρήσεις των πελατών σας και να εκδίδεται αποδείξεις και τιμολόγια


SSL